Het nieuwbouwproject, gelegen aan de Marco Pololaan 111 – 117 in Utrecht, zal bestaan uit een nieuw gezondheidscentrum met diverse voorzieningen en twee appartementengebouwen met ongeveer 240 levensloopbestendige appartementen.

Vaststelling eisen en randvoorwaarden
De eisen en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling zijn door het college van burgermeester en wethouders vastgesteld op 31 mei 2022. Momenteel wordt het bestemmingsplan opgesteld. Nadat daar een besluit over genomen is, zal over circa een jaar gestart worden met de nieuwbouw.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het huidige gezondheidscentrum is toe aan vernieuwing en uitbreiding. Dit plan zorgt voor de gewenste verbetering van de gezondheidszorg die beter aansluit bij de behoefte en de groei van de wijk. Tevens zullen er meer woningen en voorzieningen bijkomen. Letterlijk een bijdrage aan gezonde groei in onze stad.”

Wonen en gezondheid
In de nieuwbouw komen 240 huurwoningen met een mix in de sociale, midden en vrije sector huurcategorie. Er is bewust gekozen om een deel van deze woningen specifiek aan ouderen toe te wijzen. Bij de zelfstandige, niet begeleid, sociale huurwoningen zijn alle woningen voor deze groep bedoeld, om daarmee de doorstroming van ouderen uit de wijk naar een geschikte betaalbare woning mogelijk maken. Verder komt er een nieuw en verbeterd gezondheidscentrum waar ruimte is voor o.a. huisartsen-, tandarts-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijken, een apotheek en een thuishulporganisatie. Samen met de bestaande basisschool, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal is dit een divers pallet aan voorzieningen in de wijk.

Verhuizing van organisaties Buurthuiskamer Bij Bosshardt en Jongerenwerk JOU
Beide organisaties hebben op dit moment een plek in het huidige gebouw aan de Marco Pololaan 115-117 en verhuizen naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar naar Marco Pololaan 10. Het moment van verhuizen is onder voorbehoud van de eventuele interne aanpassingen in het gebouw. De gemeente Utrecht was al enige tijd op zoek naar passende huurders voor Marco Pololaan 10 en is blij dat deze initiatieven het gebouw een nieuw leven inblazen.

Vervolgstappen
Op dit moment wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. In de volgende fase wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Meer informatie over de nieuwbouw ontwikkeling is te lezen op onze projectwebsite: www.marcopolopark.nl

Over Cortese Development
Cortese Development houdt zich bezig met het (her)ontwikkelen van locaties waar zorgvastgoed een onderdeel van uitmaakt. Veelal gecombineerd met woon-, werk en maatschappelijk vastgoed.

Ga hier naar onze projecten.

Terug naar nieuws>>